Direcció d'obres

Disseny, direcció i execució

Pis a les Corts a Barceolona 

 

 

Direcció i execució:

Escola bressol a Viladecans, LA PINEDA.

Empresa constructora IMAGA

PEM 1.2 mill

 

Direcció i execucscó:

Vivendes de protecció oficial a la Granada del Penedes 08792

Empresa constructora Construccions Solius

Direcció i execució de l'Ampliació del CEIP LA CONCORDIA a Sabadell 08206

Constructora Vias y Construcciones. S.A.